domingo, 3 de abril de 2016

CREACIÓ DE PÓSTERS DIGITALS per a la PDI

 GLOBSTER és una eina digital que ens permet crear pósters interactius amb imatges, text, activitats interactives i vídeos sobre un tema que nosaltres volem presentar als alumnes en un format diferent i atractiu a través de les PDI.
 Ens ofereix la possibilitat de registrar als alumnes i crear una plataforma online on compartir els glogs creats però cal realitzar un pagament mensual. 
  Én resum, és una aplicació web molt senzilla d´utilitzar que ens permetrà centralitzar activitats i continguts en un sols format agilitzant les nostres sessions síntesi del tema que estem treballan a classe. També crec que pot ser una eina motivadora per a que els alumnes realitzen les seues pròpies produccions de divulgació.
 A continuació deixe un tutorial molt complet per a conéixer totes les funcions que ens pot oferir aquesta ferramenta TIC i un exemple glog que he creat per a recolzar el tema de les plantes que encetarem en breu a la classe de Tercer. 


TUTORIAL GLOSTER.
Exemples trobats per la red que també ens poden servir de referència.

No hay comentarios:

Publicar un comentario